Ledige lokaler i Hasle

Type lokale

Type lokale

Type lokale

Type lokale

HasleLinje – Bøkkerveien 5 – Fullservicebygg med fantastiske kontorer

313m²

- 313m²

Økernveien 119 – Hasle- Løren-Økern – Kontor- og kombinasjon med lager – Undervisning- kurslokaler – 2 store vareheiser

400m²

- 1367m²

Hasle – Løren -Økern

110m²

- 3700m²