Ledige lokaler i Oslo

Type lokale

Type lokale

Type lokale

Type lokale

HasleLinje – Bøkkerveien 5 – Fullservicebygg med fantastiske kontorer

313m²

- 313m²

DEVIK PARK – BRYN – Ole Deviks Vei 2 – Vi innreder effektive kontorer med høy standard for dere – felles kantine

225m²

- 1000m²

DEVIK PARK – BRYN – Moderne, effektive kontorer med høy standard – felles kantine

380m²

- 380m²

Kontorlokaler sentralt på Alnabru – kantine – parkering – god standard i representativt bygg

241m²

- 419m²

Ryen – kombinasjonseiendom med høyt- og lavtlager med showroom og kontor

600m²

- 1400m²

Økernveien 119 – Hasle- Løren-Økern – Kontor- og kombinasjon med lager – Undervisning- kurslokaler – 2 store vareheiser

400m²

- 1367m²

Ryen – beste beliggenhet

60m²

- 994m²

Hasle – Løren -Økern

110m²

- 3700m²