Ledige lokaler i Ryen

Type lokale

Type lokale

Type lokale

Type lokale

Kontor ved Ryen T-bane – Effektive og høy standard

860m²

- 1664m²

Sentralt på Ryen – Kontor – lager – showroom

300m²

- 877m²

Ryen – kombinasjonseiendom med høyt- og lavtlager med showroom og kontor

600m²

- 1400m²

Ryen – beste beliggenhet

60m²

- 994m²